Program Kursus Mutawwif dan Mutawwifah Profesional Certificate Universiti Awam Siri 2 Tahun 2018

Program Kursus Mutawwif dan Mutawwifah Profesional Certificate Universiti Awam Siri 2 Tahun 2018 merupakan kesinambungan daripada program kursus Mutawwif dan Mutawwifah
Siri 1. Kursus yang dijalankan selama 6 hari bermula 1 Julai 2018 sehingga 6 Julai 2018 telah melibatkan seramai 108 orang graduan daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris selaku tuan
rumah dan Universiti Kebangsaan Malaysia. Kursus Siri 2 ini telah berjaya membuka minda masyarakat di luar sana khususnya graduan IPTA dan golongan muda mengenai pentingnya kerjaya sebagai seorang Mutawwif dan Mutawwifah.

Leave a Reply

Orlando Pace Jersey