Family Day Program

Manhajj Mutawwif telah menganjurkan program tanggungjawab sosial korporat di Kampung Cherengin, Janda Baik, Pahang pada awal 1 dan 2 September 2018. Program bertemakan
Manhajj Menelusuri Desa telah memberi peluang kepada staf Manhajj bagi mengadakan pelbagai aktiviti bermanfaat bersama masyarakat tempatan. Jelas, tujuan program adalah
untuk mengeratkan silaturrahim antara peserta dan penduduk Kampung Cherengin. Secara tidak langsung dapat mempromosikan syarikat kepada penduduk Muslim di sana. Aktiviti
berskala besar yang julung kali dianjurkan ini diharap dapat menjadi medium terbaik buat Manhajj Mutawwif mendekati masyarakat dan memberi bimbingan pada masa yang sama.

Leave a Reply

Orlando Pace Jersey